^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Skład Rady Rodziców w roku przedszkolnym 2018/2019:

Mateusz Chołodecki- Przewodniczący

Magdalena Nowara - Wiceprzewodniczący

Katarzyna Janicka- Skarbnik

Piotr Palacz - komisja rewizyjna

Daria Zając- Balcerkiewicz- komisja rewizyjna

 

Wysokość składki wynosi 100 PLN / cały rok przedszkolny.

Płatne jednorazowo do 15 października 2018 r. lub w dwóch ratach :

50 zł do 15 października 2018 r. i 50 zł do 15 lutego 2018 r.

Zebrane środki przeznaczone będą na:

• 70% - Imprezy okolicznościowe (np. Koncerty, Bal Karnawałowy, Pasowanie na Przedszkolaka, Zakończenie Roku)

• 10% - Pomoc dla dzieci w trudnej sytuacji

• 20% - Działalność statutowa przedszkola

Apelujemy o wpłacanie składek na numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

64 1090 2398 0000 0001 3132 6827

z dopiskiem „Rada Rodziców Przedszkola nr 19, imię i nazwisko dziecka , grupa”

Dnia 13.09.2017 r odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców. 
Została powołana nowa Rada Rodziców w składzie:

Dariusz Garncarek- Przewodniczący

Katarzyna Serocka- Wiceprzewodniczący

Katarzyna Janicka- Skarbnik

Sylwia Szafrańska- komisja rewizyjna

Daria Zając- Balcerkiewicz- komisja rewizyjna

Rada Rodziców w Przedszkolu nr 19 ustaliła wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 w kwocie 100 PLN.

Zebrane środki przeznaczone będą na:

• 70% - Imprezy okolicznościowe (np. Koncerty, Mikołaj, Pasowanie na Przedszkolaka, Zakończenie roku)

• 10% - Pomoc dla dzieci w trudnej sytuacji

• 20% - Działalność statutowa przedszkola

 

Apelujemy o wpłacanie składek na numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

64 1090 2398 0000 0001 3132 6827

z dopiskiem „Rada Rodziców Przedszkola nr 19, imię i nazwisko dziecka , grupa” .

W dniu 20 września 2016r. powołana została Rada Rodziców oraz Komisja Rewizyjna na rok szkolny 2016/2017 w składzie:

1.       Dariusz Garncarek – Przewodniczący

2.       Sławomir Wieczorek – Wiceprzewodniczący

3.       Katarzyna Janicka – Skarbnik

4.       Ewa Kędzia – członek Komisji Rewizyjnej

5.       Daria Zając-Balcerkiewicz – członek Komisji Rewizyjnej

 

Rada Rodziców w Przedszkolu nr 19 ustaliła wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 w kwocie 50 PLN.

Zebrane środki przeznaczone będą na:

• 70% - Imprezy okolicznościowe (np. Mikołaj, Pasowanie na Przedszkolaka, Zakończenie roku)

• 10% - Pomoc socjalną dla dzieci z rodzin ubogich

• 20% - Działalność statutowa przedszkola

 

Apelujemy o wpłacanie składek na numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

64 1090 2398 0000 0001 3132 6827

z dopiskiem „Rada Rodziców Przedszkola nr 19, imię i nazwisko dziecka , grupa” .

Dnia 20.09.2016r. o godzinie 17:30 w sali grupy "Sówki" odbędzie się spotkanie plenarne Rady Rodziców Przedszkola nr 19. 
 
Zapraszamy przedstawicieli każdej grupy. 

Wicedyrektor ds Przedszkola nr 19

Paulina Wrześniewska 

Bardzo dziękujemy Wszystkim rodzicom i przedszkolakom za udział w zbiórce

pt. "Zostań pomocnikiem Mikołaja".

Dziękujemy za wielkie serca, wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka! Udało się zebrać bardzo dużo słodyczy, książek i zabawek. Wszystkiego było tak dużo, że zrobiliśmy paczki dla dzieci z naszego przedszkola i jeszcze część rzeczy przekazaliśmy na paczki do szkoły  (w szkole również była taka akcja).

Dużym powodzeniem cieszył się również kiermasz świąteczny, za co bardzo dziękujemy! Uzbierane pieniądze: 1060,61 zł zostały przelane na konto Rady Rodziców. Część tych pieniędzy zostanie przekazana dla chorej dziewczynki z naszej szkoły, a część pieniędzy będzie wykorzystana na wycieczkę naszych przedszkolaków na koniec roku szkolnego.

 

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy! 

 

- Rada Rodziców