^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

 

Od 15 lutego 2017r. nasze przedszkole bierze udział

w realizacji ważnego projektu społecznej edukacji międzypokoleniowej:

 

 „Miasto Pokoleń” – program edukacji do starości

 

Realizowane zajęcia w placówkach oświatowych Wrocławia mają na celu kształtowanie właściwego obrazu osób starszych w oparciu o wiedzę dotyczącą zmian zachodzących w tym okresie życia. Wyniki badań empirycznych nad starzeniem się wskazują bowiem, że osoby po 65. roku życia, podobnie jak w każdym innym wieku, stanowią różnorodną populację, która nie powinna być spostrzegana przez pryzmat jakichkolwiek stereotypów. Dlatego ogólnym celem programu „Miasto Pokoleń” jest przedstawienie starości jako okresu, w którym, podobnie jak w innych, można realizować ciekawe zadania, obierać nowe cele, kontynuować dawne lub znajdować nowe zainteresowania i posiadać wokół siebie przyjaciół. Istotą zajęć jest ukazanie starości jako fazy życia, którą można i należy świadomie kształtować. Starość nie jest bowiem pozbawiona dynamiki rozwojowej z tym, że pociąga za sobą konieczność pewnej reorientacji życiowej polegającej na znalezieniu wartościowych celów.

 

Informacje o Projekcie "Miasto Pokoleń 2016" w linkach:

 http://www.seniorzy.wroclaw.pl/wroclaw-miasto-pokolen%20

 http://www.seniorzy.wroclaw.pl/artykul/9730-miedzypokoleniowo-w-hali-stulecia

 

Koordynator projektu:

Nauczycielka Alicja Matuszak

Dnia 12 października w naszym przedszkolu zakończyła się akcja

"Zbieraj Makulaturę".

Celem akcji było kształtowanie ekoświadomości naszych dzieci.

Dziękujemy małym i dużym „Ekologom” za wysiłek i pomoc

w zbiórce makulatury.

Nauczycielka Ewa Kittner

 

„Zbieraj baterie” to zainicjowany w 2013 r. ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów, zachęcający do kształtowania właściwych nawyków i postaw proekologicznych.

Nasze przedszkole chcąc poszerzyć wiedzę dzieci zdobytą w trakcie akcji "Sprzątanie Świata" postanowiło kształtować świadomość ekologiczną u najmłodszych również w tym zakresie.

Dzięki materiałom edukacyjnym dostarczonym przez organizatora, czyli ZGK Organizację Odzysku Biosystem SA, nauczyciele w ciągu roku przeprowadzać będą zajęcia dydaktyczne zachęcające dzieci do troski o środowisko.

Rodziców oraz dzieci zachęcamy do aktywnego udziału w programie przez cały rok przedszkolny poprzez dostarczanie do oznaczonego pojemnika jak największej liczby baterii   i akumulatorów. Po zakończeniu tegorocznej akcji na zwycięzców czekają nagrody!

 

NIE WRZUCAJ BATERII DO ŚMIETNIKA! – PRZYNIEŚ JE DO PRZEDSZKOLNEGO POJEMNIKA!

- Nauczycielka Katarzyna Zając - Walenciak

 

     

Projekt Edukacyjny “Mały i duży - współpraca nam służy” został oparty o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Autorka, nauczycielka tańca i ruchu, opierając się na wczesnodziecięcych zabawach z rodzicami, stworzyła system ćwiczeń-zabaw-relacji, które wspomagają rozwój psychoruchowy dzieci.

Projekt będzie realizowany na kilku płaszczyznach, części dotyczące dzieci przedszkolnych:
  • wspólne zajęcia części grupy VII wraz z klasą 2e SP 47 - zajęcia odbywać się będą co 2 miesiące;
  • w formie Warsztatów dla Taty - zajęcia co miesiąc.

Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego są to zajęcia praktyczne, w których aktywność uczestników nakierowana jest na realizację zadań/ćwiczeń oraz zabawę, w tym na aktywność twórczą.

Forma zajęć uzależniona jest od etapu i gotowości uczestników. Zajęcia zawsze odbywają się w grupie. Ćwiczenia i zadania mają na początku charakter indywidualny, następnie uczniowie/dzieci ćwiczą w parach, aby ostatecznie móc ćwiczyć w grupach.  Zatem w ćwiczeniach uczestnicy biorą udział w sekwencji ja-para-mała grupa-duża grupa.

 - Nauczycielka Joanna Wesołowska

 

Od 9 października 2015 roku w grupach Sówek oraz Orłów rusza program "Mali Wspaniali - Sportowa Rodzina".

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ma na celu promocję aktywności fizycznej podczas zajęć przeprowadzanych w formie zabawy. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez 30 minut.  Treningi będą prowadzić instruktorzy i studenci AWF Wrocław posiadający odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie.
Program rozpocznie się i zakończy Wrocławskim Testem Strawności Fizycznej, efektem programu będzie raport oceniający stan sprawności fizycznej dzieci biorących udział w zajęciach. 
Ambasadorem programu została Anna Lewandowska.  Zajęcia są bezpłatne, finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz miasta Wrocław.
 
- Nauczycielka Joanna Wesołowska
 
 

24 września 2015r.  w naszym przedszkolu realizowaliśmy projekt pt. „Sprzątanie Świata”. Od najmłodszych lat uczymy zasad dbania o środowisko. Po zajęciach dydaktycznych na temat segregacji odpadów, wszystkie dzieci z radością włączyły się do akcji „Sprzątanie Świata”. Najmłodsze dzieci  z grup Mróweczek i Myszek  segregowały odpady w sali  do odpowiednich worków. Starsze  Wiewiórki i Jeżyki zaopatrzone w rękawiczki i worki sprzątały plac zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Najstarsze Orły i Sówki  udały się do Parku Południowego. Wszystkim dzieciom sprawiło to wiele radości. Akcja odbyła się w formie zabawy, dzieci dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę – jeśli Świat będzie czysty zdrowa będzie żywność, powietrze i woda.

- Nauczycielki: Halina Sławińska, Teresa Burmistrz

 

Projekt „Kot Pak w Podróży” - projekt realizowany w grupie Orłów. Ma on na celu rozwijanie zainteresowań dzieci podróżami, kulturą, przyrodą i odmiennością różnych krajów świata. Uczy dzieci tolerancji oraz szacunku do różnorodnych tradycji. Dzieci otrzymują pocztówki z różnych krajów świata wysyłane przez Kota Paka. Są one przyczynkiem do zajęć w grupie. Dzieci pracują na zajęciach z mapą i globusem. Rodzice przynoszą na zajęcia materiały związane z danym krajem, czytamy legendy, bajki i opowieści ludowe danego kraju, gromadzimy informacje na temat fauny i flory, jak i charakterystycznych dla danego kraju zjawisk, kulinariów, budowli, zabytków itd. Projekt to doskonały przykład współpracy rodziców, dzieci i nauczycieli. Na zakończenie grupa zaprezentuje całej społeczności przedszkola album stworzony przez dzieci  z pocztówek od Kota Paka.

- Nauczycielka Agnieszka Dorniak

                                                              

                                                   Cartoon Cat by Gerald_G