^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

„Książkowietrzenie”

To już trzecia edycja projektu. 

Czas trwania projektu: od 01.10.2017r. do 31.05.2018r

Akcja polega na dobrowolnej wymianie książek.

Ma ona na celu zachęcenie Rodziców i dzieci do dzielenia się z innymi czytelnikami swoimi książkami, które zostały już przeczytane, a także do rozwijania wśród dzieci zainteresowań czytelniczych. 

Mamy nadzieję, że w tym czasie uda się Państwu oraz dzieciom przeczytać wiele ciekawych książek, które będą dostępne w biblioteczce przedszkolnej. Książki, którymi chcieliby Państwo się podzielić można przynosić bezpośrednio do koordynatorek bądź do wychowawców grup przez cały okres trwania akcji.

W lutym 2018 r. grupy III, IV, V, VI, VII, VIII czeka niespodzianka!

Pod koniec projektu największy "Mol Książkowy"(czyli osoba, która najczęściej korzystała z biblioteki) zostanie nagrodzony dyplomem i małym upominkiem.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem naszej biblioteki.

Udanej lektury...

Koordynatorzy projektu:

Małgorzata Janowska

Alicja Matuszak

"Wesoły Świat- edukacja globalna dla najmłodszych"

Autorski projekt.

Przedszkolaki raz w miesiącu będą "podróżować" do różnych krajów świata. Zwiedzą m.in. Włochy, Indie i Grecję.

W każdym miejscu poznają kulturę i sztukę z danego regionu.

Podczas odkrywania różnorodności świata będziemy pamiętać, że możemy być inni, ale wszyscy jesteśmy równi.

Projekt edukacyjny będzie realizowany przez grupy Pszczółki i Mrówki od października 2017 r. do maja 2018 r. 

Koordynatorzy projektu:

Sara Szymańska, Halina Sławińska

Już we wrześniu rusza druga edycja autorskiego projektu edukacyjnego

„Przedszkolaki w świecie sztuki”.

 

Podstawowym założeniem projektu jest współdziałanie dzieci z grup różnowiekowych w działaniach twórczych.

Wzajemna wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami oraz uzupełnianie w zakresie zdolności manualnych mają za zadanie otworzyć przed przedszkolakami świat kreatywnej twórczości własnej w oparciu o prezentowane zagadnienia z historii sztuki.

Zaznajomienie dzieci z kierunkami i rodzajami twórczości artystycznej, a także postaciami poszczególnych twórców, ma służyć kształtowaniu wrażliwości estetycznej oraz rozwijać umiejętność obcowania ze sztuką w życiu codziennym, a także w miejscach szczególnie do tego przeznaczonych, takich jak galeria czy muzeum.

Projekt realizowany będzie w grupie „Biedronek” i „Myszek”

Na ten rok planujemy jeszcze więcej dobrej zabawy,

ciekawych gości i zaskakujących technik plastycznych.

Niejedno wspólnie zmalujemy !!!

 

                                       Koordynatorzy projektu:

Karolina Malinowska, Agnieszka Kostek

 

 

Od 15 lutego 2017r. nasze przedszkole bierze udział

w realizacji ważnego projektu społecznej edukacji międzypokoleniowej:

 

 „Miasto Pokoleń” – program edukacji do starości

 

Realizowane zajęcia w placówkach oświatowych Wrocławia mają na celu kształtowanie właściwego obrazu osób starszych w oparciu o wiedzę dotyczącą zmian zachodzących w tym okresie życia. Wyniki badań empirycznych nad starzeniem się wskazują bowiem, że osoby po 65. roku życia, podobnie jak w każdym innym wieku, stanowią różnorodną populację, która nie powinna być spostrzegana przez pryzmat jakichkolwiek stereotypów. Dlatego ogólnym celem programu „Miasto Pokoleń” jest przedstawienie starości jako okresu, w którym, podobnie jak w innych, można realizować ciekawe zadania, obierać nowe cele, kontynuować dawne lub znajdować nowe zainteresowania i posiadać wokół siebie przyjaciół. Istotą zajęć jest ukazanie starości jako fazy życia, którą można i należy świadomie kształtować. Starość nie jest bowiem pozbawiona dynamiki rozwojowej z tym, że pociąga za sobą konieczność pewnej reorientacji życiowej polegającej na znalezieniu wartościowych celów.

 

Informacje o Projekcie "Miasto Pokoleń 2016" w linkach:

 http://www.seniorzy.wroclaw.pl/wroclaw-miasto-pokolen%20

 http://www.seniorzy.wroclaw.pl/artykul/9730-miedzypokoleniowo-w-hali-stulecia

 

Koordynator projektu:

Nauczycielka Alicja Matuszak

Dnia 12 października w naszym przedszkolu zakończyła się akcja

"Zbieraj Makulaturę".

Celem akcji było kształtowanie ekoświadomości naszych dzieci.

Dziękujemy małym i dużym „Ekologom” za wysiłek i pomoc

w zbiórce makulatury.

Nauczycielka Ewa Kittner

 

„Zbieraj baterie” to zainicjowany w 2013 r. ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów, zachęcający do kształtowania właściwych nawyków i postaw proekologicznych.

Nasze przedszkole chcąc poszerzyć wiedzę dzieci zdobytą w trakcie akcji "Sprzątanie Świata" postanowiło kształtować świadomość ekologiczną u najmłodszych również w tym zakresie.

Dzięki materiałom edukacyjnym dostarczonym przez organizatora, czyli ZGK Organizację Odzysku Biosystem SA, nauczyciele w ciągu roku przeprowadzać będą zajęcia dydaktyczne zachęcające dzieci do troski o środowisko.

Rodziców oraz dzieci zachęcamy do aktywnego udziału w programie przez cały rok przedszkolny poprzez dostarczanie do oznaczonego pojemnika jak największej liczby baterii   i akumulatorów. Po zakończeniu tegorocznej akcji na zwycięzców czekają nagrody!

 

NIE WRZUCAJ BATERII DO ŚMIETNIKA! – PRZYNIEŚ JE DO PRZEDSZKOLNEGO POJEMNIKA!

- Nauczycielka Katarzyna Zając - Walenciak

 

     

Projekt Edukacyjny “Mały i duży - współpraca nam służy” został oparty o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Autorka, nauczycielka tańca i ruchu, opierając się na wczesnodziecięcych zabawach z rodzicami, stworzyła system ćwiczeń-zabaw-relacji, które wspomagają rozwój psychoruchowy dzieci.

Projekt będzie realizowany na kilku płaszczyznach, części dotyczące dzieci przedszkolnych:
  • wspólne zajęcia części grupy VII wraz z klasą 2e SP 47 - zajęcia odbywać się będą co 2 miesiące;
  • w formie Warsztatów dla Taty - zajęcia co miesiąc.

Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego są to zajęcia praktyczne, w których aktywność uczestników nakierowana jest na realizację zadań/ćwiczeń oraz zabawę, w tym na aktywność twórczą.

Forma zajęć uzależniona jest od etapu i gotowości uczestników. Zajęcia zawsze odbywają się w grupie. Ćwiczenia i zadania mają na początku charakter indywidualny, następnie uczniowie/dzieci ćwiczą w parach, aby ostatecznie móc ćwiczyć w grupach.  Zatem w ćwiczeniach uczestnicy biorą udział w sekwencji ja-para-mała grupa-duża grupa.

 - Nauczycielka Joanna Wesołowska