^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

"Projekt ogródek" ma na celu zaangażowanie dzieci do samodzielnych działań przy prowadzeniu ogródka kwiatowego.

Dzieci mają okazję zbierać nasiona, przygotowywać sadzonki kwiatów, własnoręcznie sadzić rośliny oraz pielęgnować je.

Przy okazji dowiadują się wiele na temat cyklu rozwojowego oraz potrzeb roślin.

Koordynator Agnieszka Dorniak

„Wyginam ciało śmiało”

wewnątrzprzedszkolny pokaz talentów.

Celem konkursu jest pokazanie dzieciom aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Przedszkolaki mają okazję zademonstrować swoje talenty taneczne,

sportowe i wszystkie inne,które wiążą się z ruchem.

Koordynator Joanna Wesołowska

Projekt "Królowie pieniądza"

ma na celu zapoznanie dzieci z ciekawostkami z historii polskich władców

oraz nominałami banknotów będących w aktualnym obiegu.

Ma służyć rozumieniu pieniądza w sensie środka płatniczego.

Jest jednak przede wszystkim punktem wyjścia do zainteresowania historią naszego kraju.

Zakłada za cel rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz kształtowanie postawy patriotycznej u najmłodszych.

Koordynator Karolina Malinowska

Projekt edukacyjny "Sprzątanie Świata" to projekt,

który ma na celu zachęcenie dzieci do segregacji śmieci oraz do ponownego wykorzystania surowców wtórnych.

Podczas projektu dzieci dowiadują się dlaczego warto dbać o środowisko, w jaki sposób segregować odpady i w jaki sposób są one ponownie przetwarzane.

Podczas akcji "Sprzątanie Świata" dzieci mają okazję wyjść do parku i wziąć czynny udział w akcji.

Koordynator Emilia Faluta

"Wesoły świat- poznajemy Polskę"

Kontynuacja projektu edukacji globalnej, który ma na celu zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami z różnych regionów Polski. Przedszkolaki będą miały okazję poznać tańca i stroje ludowe, legendy, przyrodę, a także tradycyjne symbole narodowe. Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu od października do maja w grupach Pszczółki i Kaczuszki.

Nauczycielki Sara Szymańska i Urszula Zubowicz

„Książkowietrzenie”

To już trzecia edycja projektu. 

Czas trwania projektu: od 01.10.2017r. do 31.05.2018r

Akcja polega na dobrowolnej wymianie książek.

Ma ona na celu zachęcenie Rodziców i dzieci do dzielenia się z innymi czytelnikami swoimi książkami, które zostały już przeczytane, a także do rozwijania wśród dzieci zainteresowań czytelniczych. 

Mamy nadzieję, że w tym czasie uda się Państwu oraz dzieciom przeczytać wiele ciekawych książek, które będą dostępne w biblioteczce przedszkolnej. Książki, którymi chcieliby Państwo się podzielić można przynosić bezpośrednio do koordynatorek bądź do wychowawców grup przez cały okres trwania akcji.

W lutym 2018 r. grupy III, IV, V, VI, VII, VIII czeka niespodzianka!

Pod koniec projektu największy "Mol Książkowy"(czyli osoba, która najczęściej korzystała z biblioteki) zostanie nagrodzony dyplomem i małym upominkiem.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem naszej biblioteki.

Udanej lektury...

Koordynatorzy projektu:

Małgorzata Janowska

Alicja Matuszak

"Wesoły Świat- edukacja globalna dla najmłodszych"

Autorski projekt.

Przedszkolaki raz w miesiącu będą "podróżować" do różnych krajów świata. Zwiedzą m.in. Włochy, Indie i Grecję.

W każdym miejscu poznają kulturę i sztukę z danego regionu.

Podczas odkrywania różnorodności świata będziemy pamiętać, że możemy być inni, ale wszyscy jesteśmy równi.

Projekt edukacyjny będzie realizowany przez grupy Pszczółki i Mrówki od października 2017 r. do maja 2018 r. 

Koordynatorzy projektu:

Sara Szymańska, Halina Sławińska