^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

(podstawa realizowana jest przez 10,5 h)

PODSTAWA PROGRAMOWA przewiduje,  że :

  • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie , przy niewielkim udziale nauczyciela);
  • co najmniej 1/5 (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itp.);
  • najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  • pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

DZIECI SPĘDZAJĄ CZAS NA POWIETRZU 2,50 godziny

DZIECI SPĘDZAJĄ CZAS NA ZABAWIE 2 godziny

CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE ORGANIZACYJNE SAMOOBSŁUGOWE 4 godziny

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 2 godziny

Godziny pracy Przedszkola

6.30 – 17.00

Łącznie 10,5 h

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 7:00 Schodzenie się dzieci.

7:00 – 8:00 Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy stymulujące rozwój dziecka, praca indywidualna.

8:00 – 8:20 Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe z muzyką. Ćwiczenia oddechowe.

8:20 – 8:30 Przygotowanie śniadania – czynności higieniczno-porządkowe.

8:30 – 9:00 Śniadanie.

9:00 – 11:20 Zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza w oparciu o podstawę programową.

Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

11:20 – 11:30 – przygotowanie do obiadu – czynności porządkowo – higieniczne.

11:30 – 12:00 Zupa.

12:00 – 12:20 Zabiegi higieniczne.

12:20 –12:50 Odpoczynek (4-5  latki) – wyciszanie dzieci poprzez różne techniki relaksacji (bajkoterapia, muzykoterapia itd.).

Czytanie krótkich tekstów literatury dziecięcej.

12:50 – 13:45 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela (w wybranych kącikach aktywności dziecięcej,

z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych) . Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

12:20 – 13:30 Odpoczynek (3 latki) – wykorzystanie różnych techniki relaksacji (bajkoterapia, muzykoterapia itd.).

13:20 – 13.30  przygotowanie do drugiego dania – czynności porządkowo – higieniczne.

13.30 – 14:15 Obiad – drugie danie.

14.30 – 15:00 Podwieczorek

14:30 – 16:00 (5-6 latki) – kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia dodatkowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, dowolne według zainteresowań zabawy, zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna i wyrównawcza.

15:00 – 16:00 (3-4 latki) – zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela.

Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.  Zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna i wyrównawcza.

16.00 – 17:00 Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.