^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA 2018/2019

Numery polis ubezpieczeniowych dzieci:

 

Rok szkolny 2017/2018 (1.09.2017r. – 31.08.2018r.)         Firma ERGO HESTIA polisa nr 436000137093

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019 (1.09.2018r. – 31.08.2019r.)         Firma COMPENSA  polisa TYP 184 nr 001013112

 

 

  • Ogólne warunki ubezpieczenia NNW 

  • Wzór polisy

  • Tabela środków specjalnych do OWU następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

  • Zgłaszanie szkody