^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rok przedszkolny zaczyna się 1 września 2016 r.


Dzieci prosimy przyprowadzić nie później niż o godz. 8.20.

W holu budynku, w gablocie,  wywieszone będą listy grup, a miłe Panie będą pomagały w sprawach organizacyjnych :)

 

Zmiana organizacyjna:

szatnie dla wszystkich dzieci znajdują się po prawej stronie od wejścia do budynku.

Dzieci z grupy młodszej przebierają się w szatni nr 1,dzieci z  grupy starszej -  w szatni nr 2. 

 

Zebrania organizacyjne, podczas których podpisywane będą umowy odbywać się będą:

 

6.09.16 (wtorek) g. 17.00 grupy młodsze I ,II, III, IV

7.09.16 (środa) g. 17.00 grupy starsze V, VI, VII, VIII

 

 Obecność jednego z rodziców konieczna!