^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

UWAGA !

 

 Z dniem 01.05.2018r. tracą ważność Umowy o świadczenie usług Przedszkola nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 w roku szkolnym 2017/2018 z dnia 01.09.2017r.

 

W związku ze zmianą charakteru opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z cywilnoprawnego na niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym rozwiązaniu ulega Umowa o świadczenie usług Przedszkola nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 w roku szkolnym 2017/2018 zawarta w dniu 01.09.2017r. (art.52  ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych- Dz.U. z 2017 poz.2203).

 

W związku z tą zmianą zostają wprowadzone Deklaracje na pobyt oraz żywienie dziecka w Przedszkolu nr 19, które dostępne są u wychowawczyń grup oraz na stronie internetowej przedszkola.

Prosimy o wypełnienie deklaracji i zostawienie ich na grupach.

Uwaga!

Od poniedziałku 23.04 będą dostępne stojaki rowerowe dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola ! 

DRODZY RODZICE

 

Informujemy, że zbiórka baterii organizowana w naszym przedszkolu kończy się 9 maja 2018 roku.

Dziękujemy!

"Kiermasz Wielkanocny"
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Kiermaszu Wielkanocnym, 
który odbędzie się w dniach 26.03- 29.03.2018. 
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
 
  1. Kiermasz adresowany jest do rodziców i dzieci wszystkich grup przedszkolnych.

  2. Prace wystawiane na Kiermaszu zostały wykonane własnoręcznie przez dzieci ze wszystkich grup.

  1. Celem Kiermaszu jest sprzedaż wykonanych przez dzieci ozdób świątecznych oraz zbiórka pieniędzy, które zostaną przeznaczone na wybrany przez Radę Rodziców cel, po konsultacji z Radą Pedagogiczną:

  • dofinansowanie do wycieczki (np. autokar)

  • nowe książeczki dla dzieci do biblioteki przedszkolnej.

  1. Sprzedaż: Rodzice z dziećmi wybierają ze stoiska ozdobę. Pieniądze są wrzucane do szczelnie zamkniętych skarbonek znajdujących się    w salach poszczególnych grup.

  1. Ceny wykonanych prac dowolna,  jednak nie mniejsza niż 1 zł

  1. Kiermasz trwa od 26.03 do 29.03.2018r.


Koordynatorzy:
Małgorzata Janowska

Halina Sławińska
Agnieszka Kostek

Ewa Zarzycka

DRODZY RODZICE!

 

Dnia 9 kwietnia 2018 r., poniedziałek,

pan Grzegorz Garbacz- nasz rodzic, zaprasza na spotkanie

rodziców dzieci z alergiami pokarmowymi.

 

Spotkanie odbędzie się o godzinie 16:00 w grupie Kaczuszki.