^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szanowni Państwo

 

Informuję, że od dnia 29.04.2019r.  (poniedziałek)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 pracuje zgodnie z planem.

 

Z wyrazami szacunku

Bogusława Pawłowska

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19

Drodzy Rodzice!

 

Serdecznie dziękujemy za okazywane nam wsparcie,

życzliwe słowa, zrozumienie i zaufanie.

Bardzo jest nam to potrzebne.

Utwierdzamy się w przekonaniu,

że nasza walka o Polską Szkołę jest słuszna.

 

Dziękujemy!

 

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi ZSP nr 19

 

 
 
 

Szanowni Państwo.

Informuję, że w dniu dzisiejszym - 8 kwietnia 2019 rozpoczyna się w naszym Zespole bezterminowy strajk.

Prosimy o zapewnienie opieki Swoim Dzieciom. Liczymy na zrozumienie.

Z wyrazami szacunku

Bogusława Pawłowska

 

Link do strony zawierającej oferty jednostek i spółek miejskich oraz partnerów społecznych na czas strajku.

RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH OFERTĄ ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASTO W CZASIE STRAJKU PROSIMY O ZGŁASZANIE TEGO FAKTU PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY( 71 798 68 53)

 

https://www.wroclaw.pl/zajecia-dla-dzieci-i-mlodziezy-podczas-strajku-nauczycieli

 

 

Oferta przygotowana przez Miasto dla dzieci w okres strajku

  

Jednostki miejskie

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Capitol%20-%20swm%20715%20m%201o.doc

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/MCS%20Wroclaw%20-%20swm%206o.pdf

 

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Strefa%20Kultury%20Wroclaw%20490m%202o.docx

  

Kluby Sportowe

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Forza%20Wroclaw.pdf

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/kobu%201o.doc

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Parasola%201o.docx

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/sleza%20wroclaw%202o.pdf

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Sypien%201o.doc

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/szkolny%20zwiazek%20sportowy%2013o.pdf

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/UKS%20talent%201o.docx

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/wkk%201o.docx

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/WKS%20Slask%202%204o.pdf

 

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/WKSA%20Budokan.pdf

  

Partnerzy społeczni

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Sensor%20fundacja%20FALA%2025m%201o.pdf

  

Spółki miejskie

 

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Oferta%20dla%20szkol.pdf

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Aquapark%20-%20200%20dziennie.pdf

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Hala%20Stulecia%20-%20swm.pdf

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/MPWiK%20Hydropolis%20190%203%20grupy.doc

 

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Spartan%20-%20swm.pdf

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Stadion%20Wroclaw%20-%20swm.pdf

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/WKS%20Propozycja%20zajec%20pilkarskich%20dla%20Szkol.pdf

  

https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Oferta%20edukacyjna%20Zoo%20Wroclaw.docx

 

Informuję, że w przeprowadzonym referendum pracownicy naszego

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 opowiedzieli się za strajkiem.

W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany

od 8.04.2019r. (poniedziałek)

strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się.

Trwać będzie do odwołania.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie opieki swoim dzieciom.

W tym czasie nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

i opiekuńcze.

Nie będą  wydawane posiłki i będą odwołane zebrania z rodzicami planowane

na 8 i 9 kwietnia br.

Dziękujemy Państwu za zrozumienie.

 

Link do strony zawierającej oferty jednostek i spółek miejskich oraz partnerów społecznych na czas strajku.

 

https://www.wroclaw.pl/zajecia-dla-dzieci-i-mlodziezy-podczas-strajku-nauczycieli

UWAGA   RODZICE   KANDYDATÓW 

 DO   KLASY    I

 

Dzieci  z grup: Myszki, Mrówki, Kotki

i część Biedronek

rekrutują się do szkoły podstawowej na ogólnych zasadach.

 

Rekrutując się do SP 47

mają  dodatkowe 200 pkt-

wypełniając wniosek należy zaznaczyć  kryterium nr 2

(Kandydat uczęszczający, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja, do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym i rekrutujący się do szkoły w tym zespole).

 

Rodzice dzieci „zerówkowych”

nie podpisują deklaracji o kontynuacji.