^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu 20 września 2016r. powołana została Rada Rodziców oraz Komisja Rewizyjna na rok szkolny 2016/2017 w składzie:

1.       Dariusz Garncarek – Przewodniczący

2.       Sławomir Wieczorek – Wiceprzewodniczący

3.       Katarzyna Janicka – Skarbnik

4.       Ewa Kędzia – członek Komisji Rewizyjnej

5.       Daria Zając-Balcerkiewicz – członek Komisji Rewizyjnej

 

Rada Rodziców w Przedszkolu nr 19 ustaliła wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 w kwocie 50 PLN.

Zebrane środki przeznaczone będą na:

• 70% - Imprezy okolicznościowe (np. Mikołaj, Pasowanie na Przedszkolaka, Zakończenie roku)

• 10% - Pomoc socjalną dla dzieci z rodzin ubogich

• 20% - Działalność statutowa przedszkola

 

Apelujemy o wpłacanie składek na numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

64 1090 2398 0000 0001 3132 6827

z dopiskiem „Rada Rodziców Przedszkola nr 19, imię i nazwisko dziecka , grupa” .

Dnia 12 października w naszym przedszkolu zakończyła się akcja

"Zbieraj Makulaturę".

Celem akcji było kształtowanie ekoświadomości naszych dzieci.

Dziękujemy małym i dużym „Ekologom” za wysiłek i pomoc

w zbiórce makulatury.

Nauczycielka Ewa Kittner

 

Warunki ubezpieczenia: 

 

Ubezpieczenie ustawa: 

 

 

Dnia 20.09.2016r. o godzinie 17:30 w sali grupy "Sówki" odbędzie się spotkanie plenarne Rady Rodziców Przedszkola nr 19. 
 
Zapraszamy przedstawicieli każdej grupy. 

Wicedyrektor ds Przedszkola nr 19

Paulina Wrześniewska