^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji „rowerowy maj”
- W dniach od 9 do 30 maja 2018 r. liczone będą przejazdy rowerowe
(a także hulajnogą, na rolkach, wrotkach itp.) do szkoły.

Minimalna odległość jaką musi pokonać uczestnik w aktywny sposób to 200 m.
- Rejestracja przyjazdów rowerem prowadzona będzie każdego dnia Kampanii.
- Nauczyciel rejestrujący przyjazdy rowerem zaznacza przy nazwisku ucznia obecność
rowerową w dzienniku poprzez panel on-line "Rowerowy maj" oraz wydaje dwie naklejki
(kwadratową i okrągłą).

-  Uczniowie przyklejają kwadratową naklejkę w książeczce rowerowej, a okrągłą na plakat swojej klasy
(każda klasa będzie miała swój własny plakat formatu A-1.

Koordynatorem szkolnym akcji jest pan Grzegorz Kwaśniewski.

 

W związku z opóźnieniem w dostarczeniu do szkoły naklejek dla uczniów informuję,
że uczniowie powinni w swoich książeczkach zaznaczać plusem dzień przyjazdu do szkoły na rowerze. Wychowawcy przekażą, w momencie kiedy naklejki w końcu dotrą do nas, każdemu z nich odpowiednią liczbę naklejek.

 

Świetlica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 zorganizowała w kwietniu międzyszkolny konkurs plastyczny "Od morza po górskie szczyty-piękna i niepodległa". 

Z radością prezentujemy wyniki:
 
I miejsce: Zuzanna Ludkowska SP 20 we Wrocławiu
II miejsce: Alicja Dec Zespół Szkolno-Przesdszkolny nr 19 we Wrocławiu
III miejsce: Antoni Grzegrzółka SP 20 we Wrocławiu
 
Wyróżnienia:
Aleksandra Krężel, Anna Zaganiacz, Karolina Dziemierz (ZSP nr 19), Marcel Ziółkowski, Jagoda Szewczyk (SP nr 20) oraz Maja Marciniec (SP nr 118).
 
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do świetlicy Zespolu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 od 16.05.2018r.
 
View the embedded image gallery online at:
http://sp47.wroclaw.pl/sp47/#sigFreeId12573dd627
 
 
Elżbieta Patela, Joanna Mamys, Aleksandra Falęcka

Zachęcamy

do zapoznania się z ofertą

półkolonii organizowanych w szkole

(informacje w zakładce: Półkolonie w szkole)

Zapisy będą przyjmowane

16.05.2018 r.

w godz. 16.00-17.30

w korytarzu przy sekretariacie szkoły

SZKOLNY KONKURS „MISTRZ KLAWIATURY” – dla uczniów klas IV-VI

 • Konkurs odbędzie się 17 maja (czwartek), od 8.45 do 10.35. Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu, proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa. Zapisy na konkurs i przydział sal oraz stanowisk prowadzi Pani Izabela Orzepowska.Od 9.40 do 9.50 nauczyciele podliczają wyniki.
  • Od 8.45 do 8.55 uczniowie zgłaszają się do sal 36 i 37, zajmują przydzielone im stanowiska i uruchamiają program
   „Mistrz Klawiatury II”.
  • Od 8.55 do 9.40
   • uczniowie rozpoczynają od ćwiczenia nr 7 (litery: a, s, d, f, j, k, l, ;, e, i, r, u).
   • Nauczyciele, Pani Małgorzata Grabowska- Drukier w Sali 36 i Pani Izabela Orzepowska w Sali nr 37, zaliczają ćwiczenie tylko wtedy, gdy uczeń pisał bezwzrokowo i osiągnął bezbłędność co najmniej 90%.
   • Można mieć włączoną opcję „palcowanie” i można przerwać ćwiczenie,
     jeśli uczeń ma z niego już mniej, niż 90% bezbłędności.
   • Jeśli uczeń nie pisze bezwzrokowo, musi powtarzać ćwiczenia (nauczyciel sygnalizuje to wciśnięciem błędnego klawisza).
   • Po każdym ukończeniu ćwiczenia z bezbłędnością co najmniej 90%, uczeń zgłasza sukces nauczycielowi- nauczyciel sam zamyka wynik i zapisuje zaliczone ćwiczenie na tablicy.
   • Od momentu zakończenia dzwonka na przerwę nauczyciele nie wpisują już kolejnych wyników.
 • W przypadku zarejestrowania większej liczby osób, na drugiej godzinie lekcyjnej jest przeprowadzony konkurs dla pozostałych uczniów, a ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się 18 maja, w piątek, od 10.35 do 10.50, w Sali 37. W przeciwnym razie ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się w czwartek, 17 maja, na trzeciej godzinie lekcyjnej.

Izabela Orzepowska