^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

„WIOSENNA WIELKANOC”

  

Cele konkursu

- Uchwycenie zmian zachodzących w otoczeniu i w przyrodzie o tej porze roku

- Rozbudzenie zainteresowań uczniów obserwacją uśpionej przyrody

- Kultywowanie tradycji

- Rozwijanie kreatywności uczniów i talentów fotograficznych

- Uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego je świata

 

Regulamin konkursu

- Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I- VI Szkoły Podstawowej nr 47 we Wrocławiu

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii o treści zgodnej z tematem (Wielkanoc w ujęciu wiosennym, święta, przyroda, spotkania rodzinne)

- Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie dwa zdjęcia swojego autorstwa

- Przyjmowane będą zdjęcia w formacie 20 x 30 cm

- Każda praca powinna mieć dołączoną wizytówkę (imię i nazwisko autora oraz klasa)

 

Terminy

- Prace przyjmowane będą do 10 kwietnia 2018

- Termin rozstrzygnięcia konkursu – 12 kwietnia 2018

- Wyniki będą dostępne od 15 kwietnia 2017 na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w holu szkoły

- Zdjęcia oceniane będą przez Jury powołane przez organizatora

-  Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wystawione w holu szkoły  w terminie

od 15 do 27 kwietnia 2018

- W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy

- Po wystawie nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowane zostaną w stałej ekspozycji na parterze i I piętrze.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

ORGANIZATOR

Katarzyna Merchelska