SZKOLNY KONKURS „MISTRZ KLAWIATURY” – dla uczniów klas IV-VI

 • Konkurs odbędzie się 17 maja (czwartek), od 8.45 do 10.35. Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu, proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa. Zapisy na konkurs i przydział sal oraz stanowisk prowadzi Pani Izabela Orzepowska.Od 9.40 do 9.50 nauczyciele podliczają wyniki.
  • Od 8.45 do 8.55 uczniowie zgłaszają się do sal 36 i 37, zajmują przydzielone im stanowiska i uruchamiają program
   „Mistrz Klawiatury II”.
  • Od 8.55 do 9.40
   • uczniowie rozpoczynają od ćwiczenia nr 7 (litery: a, s, d, f, j, k, l, ;, e, i, r, u).
   • Nauczyciele, Pani Małgorzata Grabowska- Drukier w Sali 36 i Pani Izabela Orzepowska w Sali nr 37, zaliczają ćwiczenie tylko wtedy, gdy uczeń pisał bezwzrokowo i osiągnął bezbłędność co najmniej 90%.
   • Można mieć włączoną opcję „palcowanie” i można przerwać ćwiczenie,
     jeśli uczeń ma z niego już mniej, niż 90% bezbłędności.
   • Jeśli uczeń nie pisze bezwzrokowo, musi powtarzać ćwiczenia (nauczyciel sygnalizuje to wciśnięciem błędnego klawisza).
   • Po każdym ukończeniu ćwiczenia z bezbłędnością co najmniej 90%, uczeń zgłasza sukces nauczycielowi- nauczyciel sam zamyka wynik i zapisuje zaliczone ćwiczenie na tablicy.
   • Od momentu zakończenia dzwonka na przerwę nauczyciele nie wpisują już kolejnych wyników.
 • W przypadku zarejestrowania większej liczby osób, na drugiej godzinie lekcyjnej jest przeprowadzony konkurs dla pozostałych uczniów, a ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się 18 maja, w piątek, od 10.35 do 10.50, w Sali 37. W przeciwnym razie ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się w czwartek, 17 maja, na trzeciej godzinie lekcyjnej.

Izabela Orzepowska