^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

30 V 2019 r. odbyła się  lekcja otwarta z wychowania fizycznego w ramach projektu „Starszy brat, starsza siostra” – „Doskonalimy sprawność ogólną metodą obwodu stacyjnego”.  Uczniowie zostali podzieleni na 2-osobowe zespoły – u. starszy + u. młodszy i  na 11 stacjach wykonywali ćwiczenia kształtujące m. in. zwinność, skoczność, siłę ogólną (mięśni RR i NN, grzbietu), równowagę. Idea lekcji była taka, że starszy uczeń pierwszy wykonywał dane ćwiczenie a potem pomagał, poprawiał i asekurował ucznia młodszego w wykonaniu tego samego ćwiczenia. Każda para „przeszła” kolejno przez wszystkie stacje. Zajęcia wdrażały uczniów do zespołowego działania w małych grupach i przestrzegania zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo ćwiczących.

           

 

nauczyciel wychowania fizycznego Małgorzata Gruszczyńska