^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PÓŁKOLONIE

 

DLA DZIECI W WIEKU: 6-12 LAT

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Januszowicka 35-37, Wrocław

 

TURNUS I: 23-27.07.2018 r.

TURNUS II: 30.07-3.08.2018 r.

TURNUSIII: 6-10.08.2018 r.

TURNUS IV: 13-17.08.2018 r.

 

KOSZT: 140 zł turnus z wyżywieniem (drożdżówka/owoc, woda,  obiad – drugie danie)

(turnus IV koszt 112 zł)

 

OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.30

W PROGRAMIE:

- zajęcia sportowe: treningi koszykówki, piłki nożnej i samoobrony,

- wyjście na przedstawienia,

- kręgle (Skytower),

- zajęcia w parku trampolin,

- warsztaty w Empiku,

- warsztaty w Pałacu Królewskim/Arsenale Miejskim,

- warsztaty ochrony zwierząt,

- warsztaty kulinarne,

- wyjścia na kąpieliska,

- rejs statkiem, pływanie na kajakach.

 

Podany program jest orientacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

 

ZAPISY I OPŁATY:

 

- karty kwalifikacyjne będą dostępne na portierni Szkoły – w formie papierowej, w serwisie internetowym Szkoły oraz na www.uksbasketfun.pl – w formie elektronicznej,

 

 - zapisy będą przyjmowane 16.05.2018 r. w godz. 16.00-17.30 w korytarzu przy sekretariacie szkoły,

 

- przez zapisanie dziecka na półkolonie rozumie się złożenie wypełnionej w całości karty kwalifikacyjnej w terminie 16.05.2018 r. i uiszczenie opłaty za półkolonie na rachunek współorganizatora do 24.05.2018 r. W przypadku nieuregulowania należności do dnia 24.05.2018 r. dziecko zostanie wykreślone z listy uczestników,

 

- jeśli zostaną wolne miejsca zostanie wyznaczony kolejny termin zapisów,

 

- w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

Opłata za półkolonie

UKS Basket Fun, ul. Dąbrowskiego 34/10, 50-457 Wrocław

BANK PEKAO S A 52124019941111001036687083

 

W tytule przelewu proszę podać: Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 47 numer turnusu (np. Jan Kowalski, półkolonie w SP 47, turnus I)

 

Dodatkowe inf.: Paula Wiśniewska, 691 699 255, www.uksbasketfun.pl

                                   turnus I                    turnus II                   turnus III                 turnus IV