^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PÓŁKOLONIE

DLA DZIECI W WIEKU: 6-13 LAT

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Januszowicka 35-37

TURNUS I: 24-28.06.2019 r.                            TURNUS III: 8-12.07.2019 r.

TURNUS II: 1-5.07.2019 r.                               TURNUS IV: 15-19.07.2019 r.

KOSZT: 140 zł turnus z wyżywieniem (obiad – drugie danie, owoc, soczek, woda)

OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.30

W PROGRAMIE:

-         zajęcia sportowe

-         wyjścia na przedstawienia,

-         zajęcia w parku trampolin,

-         warsztaty w Pałacu Królewskim/Arsenale Miejskim,

-         warsztaty ochrony zwierząt,

-         warsztaty kulinarne,

-         warsztaty rękodzieła,

-         wyjścia na kąpieliska,

-         pływanie na kajakach,

-         rejs statkiem.

Podany program jest orientacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.

ZAPISY I OPŁATY:

- karty kwalifikacyjne będą dostępne na portierni Szkoły – w formie papierowej, w serwisie internetowym Szkoły oraz na www.uksbasketfun.pl

- zapisy przyjmowane będą 22.05.2019 r. (środa) w godz. 16.00-17.30 w korytarzu na parterze szkoły

- przez zapisanie dziecka na półkolonie rozumie się złożenie wypełnionej w całości karty kwalifikacyjnej w terminie 22.05.219 r. i uiszczenie opłaty za półkolonie na rachunek współorganizatora do 31.05.2019 r. W przypadku nieuregulowania należności do dnia 31.05.2019 r. dziecko zostanie wykreślone z listy uczestników, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń,

- jeśli zostaną wolne miejsca zostanie wyznaczony kolejny termin zapisów,
- w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

Opłata za półkolonie

UKS Basket Fun, ul. Dąbrowskiego 34/10, 50-457 Wrocław

BANK PEKAO S A 52124019941111001036687083

TYTUŁ PRZELEWU: Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 47, numer turnusu (np. Jan Kowalski, półkolonie w SP 47, turnus I)

Dodatkowe inf.: Paula Wiśniewska, 691 699 255, www.uksbasketfun.pl

 

Karty kwalifikacyjne:

                            TURNUS I              TURNUS II               TURNUS III             TURNUS IV