^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19 WE WROCŁAWIU - Rozstrzygnięcie postępowania

Wybór wykonawcy usług restauracyjnych na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 19 we Wrocławiu - Sprostowanie SIWZ.

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19 WROCŁAWIU - Ogłoszenie o postępowaniu

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 19 WROCŁAWIU - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybór wykonawcy usług restauracyjnych na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 19 we Wrocławiu - unieważnienie postępowania