^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Regulamin świetlicy

 

 

 

ZAJĘCIA W ŚWIETLICY 

Podczas pobytu w naszej świetlicy uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności poprzez uczestniczenie w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez wychowawców. Organizując zajęcia, nauczyciele dbają o to, by każdorazowo były one dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. 

Wśród codziennych zabaw i zajęć, które są realizowane zgodnie z tygodniowymi planami pracy świetlicy, znajduje się wiele różnych form zajęciowych m.in. :

1. Gry i zabawy indywidualne i grupowe

2. Zajęcia plastyczno-techniczne

3. Zajęcia ruchowe ( sportowe i taneczne, zabawy na świeżym powietrzu, na boisku, placu zabaw, na sali gimnastycznej, wyjścia do parku)

4. Zajęcia rozwijające mowę i myślenie

5. Zajęcia rozwijające czytelnictwo (wspólne czytanie, opowiadanie treści utworów literackich)

6. Zajęcia umuzykalniające (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce, pląsy)

7. Zabawy i gry stolikowe ( gry planszowe, układanki, rebusy, gry karciane)

8. Zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów)

9. Zajęcia w pracowni komputerowej