^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkolny zestaw programów nauczania

obowiązujący  w latach 2018/2026 w Szkole Podstawowej nr 47

we Wrocławiu

 

L.P.

Nazwa programu

Numer

Czas obowiązywania

1.

„Elementarz odkrywców” – program nauczania dla pierwszego etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej

1/2/2018/2019

2018-2021

2.

Program nauczania języka angielskiego dla pierwszego etapu kształcenia klasy 1 - 3

2/2/2018/2019

2018-2021

3.

„Miedzy nami” – program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej dla klas 4 - 8

3/2/2018/2019

2018-2023

4.

Program nauczania języka angielskiego dla klas 4 – 8, Joanna Stefańska

4/2/2018/2019

2018-2023

5.

„Magia ruchu” – program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4 - 8

5/2/2018/2019

2018-2023

6.

„Lubię to” – program nauczania informatyki  w klasach 4 - 8

6/2/2018/2019

2018-2023

7.

Program nauczania przyrody w klasie 4

7/2/2018/2019

2018-2019

8.

„Matematyka z plusem” – program nauczania matematyki w klasach 4 - 8

8/2/2018/2019

2018-2023

9.

„Wczoraj i dziś” – program nauczania historii w klasach 4 - 8

9/2/2018/2019

2018-2023

10.

Program nauczania techniki w klasach 4 - 6

10/2/2018/2019

2018-2023

11.

Program nauczania plastyki w klasach 4 - 7

11/2/2018/2019

2018-2023

12.

Program nauczania muzyki w klasach 4 - 7

12/2/2018/2019

2018-2023

13.

 

„Puls życia” - program nauczania biologii w klasach 5 – 8

13/2/2018/2019

2018-2023

14.

 

„Planeta nowa” – program nauczania geografii w szkole podstawowej

14/2/2018/2019

2018-2023

15.

Program nauczania etyki w klasach 1 - 8

15/2/2018/2019

2018-2026

16.

„W rodzinie dzieci Bożych: program nauczania religii w klasach 1 - 3

16/2/2018/2019

2018-2021

17.

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata” – program nauczania religii w klasach 4 -8

17/2/2018/2019

2018-2023

18.

„Wędrując ku dorosłości” – program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas 4 - 8

18/2/2018/2019

2018-2023

 

Programy zatwierdzone przez radę pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 25 maja 2018 roku.