^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

 

Zespół korekcyjno kompensacyjny:

L.P.

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasa

Termin

Sala

1.

Bożena Kleszczewska

2

Czwartek

8.00-8.45

19

2.

 J. Kapuścińska -Kozakiewicz

3

Piątek

13.45 -14.30

19

3.

J. Kapuścińska -Kozakiewicz

4

Środa

13.45 -14.30

27

4.

Jadwiga Wadyńska

1

Czwartek

10.50-11.35

27

5.

Jadwiga Wadyńska

6

Czwartek

14.40-15.25

27

6.

Iwona Krasinkiewicz

3

Poniedziałek 11.45-12.30

Biblioteka

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

L.P.

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasa

Termin

Sala

1.

Justyna Sekuła

J. polski

kl.4

Wtorek

8.00-8.45

34

2.

Małgorzata Krzak

Matematyka

kl.4

Piątek

14.40-15.25

36

3.

Małgorzata Krzak

Matematyka

kl. 5

Wtorek

13.45-14.39

Biblioteka

4.

Elżbieta Wąsowska

Matematyka kl.6

Poniedziałek 9.50-10.35

35

5.

Mariola Janicka

kl.3

Czwartek

13.40-14.30

25

6.

Agata Szymańska

kl.5

Piątek

8.00-8.45

42

 

Logopedia:

L.P.

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasa

Termin

Sala

1.

Małgorzata Krzyształowicz

3

Piątek

12.45-13.30

Biblioteka

2.

Jolanta Odrowąż

1

 

2

Czwartek

8.00-8.45

Piątek

11.45-12.30

19

 

19

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych

w  roku szkolnym 2017/2018

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Elżbieta Chojnacka-Janik

Zajęcia plastyczno-kreatywne kl. 1b

Zajęcia wyrównawcze kl. 1b

Piątek

Środa

9.50-10.35

9.50-10.35

41

27

Renata Damek

Zajęcia relaksacyjno-czytelnicze

Poniedziałek

8 – 8.45

33

Renata Długosz

Konsultacje przygotowujące do zDolnego Ślązaczka

Środa

14.40-15.25

30

Marta Gierczak-Bykowska

Koło z języka angielskiego dla klas 5 i 6

Środa

13.45-14.30

42

Małgorzata Grabowska-Drukier

Zajęcia z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Wtorek

13.45-14.30

36

Małgorzata Gruszczyńska

Gimnastyka korekcyjna

Czwartek

13.45-14.30

Sala gimnastyki korekcyjnej

Magda Rezner

Gimnastyka korekcyjna

Piątek

13.45-14.30

Sala gimnastyki korekcyjnej

Mariola Janicka

Koło Miłośników Wrocławia

Zajęcia wyrównawcze dla kl. 3b

 Czwartek

13.45-14.30

25

Joanna Kielczak

Zajęcia wokalno-plastyczne

Piątek

13.45-14.30

37

Bożena Kleszczewska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy 2

Czwartek

8.00-8.45

33

Iwona Krasinkiewicz

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy 3

Poniedziałek

11.45-12.30

Biblioteka 

Małgorzata Krzak

PPP z matematyki klasy 5

PPP z matematyki klasy 4

Wtorek

Piątek

13.45-14.30

14.40-15.25

Biblioteka

36

Małgorzata Krzyształowicz

Logopedia

Piątek

13.00-14.00

Biblioteka

Grzegorz Kwaśniewski

Piłka nożna klasy 1 - 3

Wtorek

15.30-16.15

Sala gimnastyczna

Katarzyna Merchelska

Grafika komputerowa - koło

Czwartek

13.45-14.30

Plener

Beata Miszczyk

Koło matematyczne klas 2

Koło matematyczne klas 3

Czwartek

Wtorek

12.50-13.35

12.50-13.35 

18

22

Edyta Nowakowska

Koło Gier planszowych

Środa

12.30-13.15

Biblioteka

Izabela Orzepowska

Grafika komputerowa - koło

Wtorek

Wtorek

14.40-15.25

13.45-14.30

37

35 lub 37

Izabela Piotrowska

Przygotowanie uczniów do konkursu „Cały Wrocław Czyta”

Środa

13.30-13.15

Biblioteka

Magdalena Rezner

Wysportowana świetlica

Czwartek

14.30-15.15

Sala gimnastyczna

Marta Kielar

Zajęcia wyrównawcze klasa 3f

Wtorek

8.00-8.45

36

Justyna Sekuła

Zajęcia wyrównawcze kl. 4

Wtorek

8.00-8.45

34

Jolanta Spikowska

Koło teatralne – kl. 1a

Czwartek

 

10.50-11.35

biblioteka

Agata Szymańska

Koło języka angielskiego  kl. 5

Piątek

 

8.00-8.45

42

Angelika Zając

Koło decoupage kl. 4 - 6

Poniedziałek

14.40-15.25

33

Justyna Wilczyńska

Koło języka angielskiego  kl. 5

Koło języka angielskiego  kl. 5

Poniedziałek

Środa

13.45 – 14.30

36

37