^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

UWAGA! ZMIANA TERMINU !

KONKURS PIOSENKI W JĘZYKU ANGIELSKIM ODBĘDZIE SIĘ

7 CZERWCA!!!

Szanowni Państwo, informujemy, że na półkolonie organizowane w Szkole Podstawowej nr 47 dostały się wszystkie dzieci zapisywane 15 i 17 maja 2017 r.
Jednocześnie informujemy, że zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na każdy turnus.
Zapisów można dokonywać od 19 maja od. godz. 8.00 telefonicznie pod nr 691 699 255.

Ogłoszenie

dla klas drugich

 

1. W związku z wyjazdem dwóch klas drugich oraz dużą liczbą chętnych konkurs matematyczny dla klas drugich odbędzie się w dwóch turach: 

Termin 1

klasy 2a, 2 c i 2 d   wtorek 16.05

13.50 – 14.30 sala 42

Termin 2

Klasy 2b, 2e, 2f  piątek 19.05

12.50 – 13.35 sala 41

2. 28.04.17 nie ma kółka matematycznego dla klas drugich (nauczyciel na zastępstwie).

  

Beata Miszczyk

PÓŁKOLONIE

 

DLA DZIECI W WIEKU: 6-12 LAT

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Januszowicka 35-37, Wrocław

TURNUS I: 26-30.06.2017 r.

TURNUS II: 3-7.07.2017 r.

TURNUS III: 10-14.07.2017 r.

 

KOSZT: 130 zł turnus z wyżywieniem (drożdżówka, soczek, woda,  obiad – drugie danie)

 

OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.00

W PROGRAMIE:

- zajęcia sportowe: treningi koszykówki, piłki nożnej i samoobrony,

- wyjście do kina,

- kręgle (Skytower),

- zajęcia w parku trampolin,

- warsztaty w Empiku,

- warsztaty w Pałacu Królewskim/Arsenale Miejskim,

- warsztaty ochrony zwierząt, warsztaty rękodzieła,gry planszowe

- wyjścia na kąpieliska,

- rejs statkiem, pływanie na kajakach.

 

Podany program jest orientacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

 

ZAPISY I OPŁATY:

 - karty kwalifikacyjne są dostępne na portierni Szkoły – w formie papierowej, w serwisie internetowym Szkoły oraz na www.uksbasketfun.pl – w formie elektronicznej,

 - zapisy przyjmowane będą  15 i 17 maja 2017 r. w godz. 16.30-18.00 w SP 47, w korytarzu przy świetlicy szkolnej, o udziale dziecka w półkolonii decyduje kolejność zgłoszeń,

 - przez zapisanie dziecka na półkolonie rozumie się złożenie wypełnionej w całości karty kwalifikacyjnej w terminie 15 i 17 maja 2017 r. i uiszczenie opłaty za półkolonie na rachunek współorganizatora półkolonii do 26.05.2017 r. W przypadku nieuregulowania należności do dnia 26.05.2017 r. dziecko zostanie wykreślone z listy uczestników,

 - jeśli po powyższym terminie zostaną lub zwolnią się miejsca, wyznaczone zostaną kolejne terminy zapisu dostępne na stronie internetowej Szkoły i www.uksbasketfun.pl,

 - w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

 Opłata za półkolonie

UKS Basket Fun, ul. Podwale 57, 50-039 Wrocław

BANK PEKAO S A 52124019941111001036687083

 

W tytule przelewu proszę podać: Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 47, numer turnusu (np. Jan Kowalski, półkolonie w SP 47, turnus I)

 

Dodatkowe inf.: Paula Wiśniewska, 691 699 255, www.uksbasketfun.pl

Dokumenty do pobrania :

karta kwalifikacyjna SP 47 turnus I 

 karta kwalifikacyjna SP 47 turnus II

karta kwalifikacyjna SP 47 turnus III

oświadczenie-samodzielny powrót SP 47

upoważnienie-odbiór dziecka SP 47

zgoda indywidualna JUMPWorld SP 47

Zasady naboru oraz oświadczenia w zakładce "Rekrutacja"

na stronie internetowej naszej szkoły

ZAPROSZENIE

 

do udziału w  międzyszkolnym  konkursie fotograficznym

 

 

„MÓJ PRZYJACIEL”

 

 

 

Cele konkursu

 

- Skłonienie dzieci do refleksji nad przyjaźnią i bliskością

- Uwrażliwienie na emocje związane z przyjaźnią

- Uwrażliwienie dzieci na odczytywanie emocji i zachowań innych

- Skłonienie  do szukania odpowiedzi na pytanie kto lub co może stać się przyjacielem

- Rozwijanie talentów fotograficznych i kreatywności uczniów

- Współpraca ze szkołami podstawowymi w dzielnicy Krzyki

 

 

Regulamin konkursu

 

- Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I- VI szkół podstawowych dzielnicy Krzyki

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii o treści zgodnej z tematem (przedstawienie na fotografii swojego przyjaciela)

- Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie dwa zdjęcia swojego autorstwa

- Przyjmowane będą zdjęcia w formacie   20 x 30 cm

- Każda praca powinna mieć dołączoną wizytówkę

(imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna)

 

Terminy

 

- Prace przyjmowane będą do 28 kwietnia 2017

- Termin rozstrzygnięcia konkursu –  4 maja 2017

- Wyniki będą dostępne od 5 maja 2017 na stronie internetowej SP 47 oraz na tablicy ogłoszeń w holu szkoły

- Zdjęcia oceniane będą przez Jury powołane przez organizatora

-  Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wystawione w holu szkoły  w terminie

                                            od 8 do 26 maja 2017

- W konkursie przewidziane są : nagroda rzeczowa dla zwycięzcy konkursu oraz dyplomy dla wyróżnionych autorów prac

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 

ORGANIZATOR

Opiekun Szkolnego Koła Fotograficznego

Katarzyna Merchelska

Dzień Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej nr 47

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowaliśmy w naszej szkole we wszystkich klasach od 4 do 6  Piknik edukacyjny: internet bez hejtu-  zajęcia organizowane przez nauczycieli zajęć komputerowych, pedagoga szkolnego i wychowawców dla uczniów klas 4-6 naszej szkoły. W szkole rozwiesiliśmy plakaty Światowego Dnia Internetu oraz plakat "Zasady bezpiecznego internetu"; zajęcia dla uczniów przeprowadzili nauczyciele zajęć komputerowych- w małych grupach, na zajęciach komputerowych oraz wychowawcy na godzinach wychowawczych we wszystkich klasach od 4 do 6. Zgodnie ze scenariuszem pikniku, na projektorze wyświetliliśmy film i teledysk, uczniowie wykonali quizy, na korytarzu szkolnym rozwiesimy projekty wlepek "Przytul hejtera" ze strony www.edukacja.fdn.pl, uczniowie układali rozsypywanki i wypełniali misje na kolorowych kartkach oraz wykonali plakaty/wlepki. Po zajęciach wychowawcy wręczyli dyplomy klasom. Prace uczniów, dyplomy i wyniki misji wywiesiliśmy na gazetkach ściennych w salach lekcyjnych i na korytarzu szkolnym. Uczniowie wypełnili ankiety ewaluacyjne dostępne w scenariuszu zajęć.

Korzystaliśmy z materiałów dostępnych na stronach WWW.dbi.pl i WWW.fdds.pl Nakręciliśmy też filmy- migawki z zajęć i scenki z uczniami przedstawiające problem hej tu, z udziałem uczniów naszej szkoły. Z muzyki „przytul hejtera” oraz naszych filmów i zdjęć zmontowaliśmy teledysk, który można zobaczyć na naszej stronie internetowej.

Piknik odbywał się przez cały tydzień- od 3 do 10 lutego.

Izabela Orzepowska

Podsumowanie akcji "Góra grosza"

 

wspólnymi siłam udało się nazbierać kwotę 835,78.

Zebrana kwota została przekazana na rzecz

Towarzystwa Nasz Dom.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w zbiórce :)