^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ZAPROSZENIE 

do udziału w  szkolnym  konkursie fotograficznym

„W PROMIENIACH JESIENNEGO SŁOŃCA”

 

Cele konkursu

- Uchwycenie zmian zachodzących w otoczeniu i w przyrodzie o tej porze roku

- Rozbudzenie zainteresowań uczniów obserwacją uśpionej przyrody

- Rozwijanie kreatywności uczniów i talentów fotograficznych

- Uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego je świata

 

Regulamin konkursu

- Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I- VI Szkoły Podstawowej nr 47 we Wrocławiu

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii o treści zgodnej z tematem (jesień, jesienne krajobrazy, przyroda, barwy jesieni)

- Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie dwa zdjęcia swojego autorstwa

- Przyjmowane będą zdjęcia w formacie :  15 x 20 cm, 20 x 30 cm

- Każda praca powinna mieć dołączoną wizytówkę (imię i nazwisko autora oraz klasa)

- Prace przyjmuje p. Katarzyna Merchelska, opiekun Koła Fotograficznego

 

Terminy

- Prace przyjmowane będą do 3 listopada 2017

- Termin rozstrzygnięcia konkursu –  7 listopada 2017

- Wyniki będą dostępne od 8 listopada  2017 na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w holu szkoły

- Zdjęcia oceniane będą przez Jury powołane przez organizatora

-  Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wystawione w holu szkoły  w terminie

                                            od 8 do 24 listopada 2017

- Po wystawie nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowane zostaną w stałej ekspozycji na parterze i I piętrze.

- W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy

  

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

ORGANIZATOR

Katarzyna Merchelska

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 zaprasza uczniów klas IV do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych  „PoZdro”,

Warunkiem przystąpienia do programu jest zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych  „PoZdro”,

Ankietę  wraz z szczegółowym opisem programu przekaże wychowawca uczniom swojej klasy.

Prosimy o zwrot ankiet w kopertach do wychowawcy klasy do dnia 10 października 2017r.

 

                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                     Bogusława Pawłowska

                                                                   Dyrektor ZSP-19Fotografia i grafika komputerowa


od 1 października 2017


Wtorki, 14.40-15.25, sala 37 grafika komputerowa nauczyciel: Izabela Orzepowska
zajęcia w pracowni komputerowej,


Czwartki, od 13.45 fotografia nauczyciel: Katarzyna Merchelska
zajęcia będą się odbywały w wymiarze 1 godziny tygodniowo i będą realizowane w terenie
w zależności od tematu i warunków pogodowych.


Szczegółowe informacje i zapisy 19 września, o godzinie 18.30 w sali 32.

 

 

 

Unihokej we wrocławskich szkołach

 

 

W naszej szkole wraz z Polskim Związkiem Unihokeja zainaugurowaliśmy projekt „Unihokej – uczy, bawi i wychowuje”. Na ręce przedstawicieli czterech szkół, które wezmą udział w projekcie (SP nr 99, SP nr 90, SP nr 47, ZS nr 11) przekazane zostały kije i piłki, a dodatkowo do dwóch placówek trafią profesjonalne bandy do unihokeja. W ramach akcji przewidziany jest także kurs instruktora unihokeja, który potrwa od września do listopada 2016 i obejmie ponad 35 nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i animatorów z Dolnego Śląska. Kurs realizowany będzie wg programu Polskiego Związku Unihokeja, a jego zwieńczeniem będą dwa egzaminy – teoretyczny i praktyczny – oraz przekazanie legitymacji instruktora. W naszej szkole wytypowany został koordynator projektu – Grzegorz Kwaśniewski, odpowiedzialny za prowadzenie zajęć i promowanie tej dyscypliny.


 

W skład kadry części specjalistycznej kursu wchodzą:

Artur Kasperek – instruktor i wykładowca Polskiej Akademii Sportu w Warszawie, Akademii Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu i Centrum Kształcenia Kadr Sportowych we Wrocławiu

Aleksander Bieńkowski – sędzia unihokeja od 1994 r., sędzia międzynarodowy od 2000 do 2014 r. Od 2002 do 2014 r. członek Zarządu PZUnihokeja, oraz przewodniczący Wydziału Sędziowskiego od 1998 do 2014 r. Tłumacz przepisów gry w unihokeja.

Tomasz Wojciechowski – Wiceprezes Polskiego Związku Unihokeja, inicjator i Trener Kadry Narodowej osób z niepełnosprawnością w unihokeju, Prezes UKS Błyskawica Niechanowo, trener unihokeja, organizator obozów sportowych i zgrupowań Reprezentacji Polski w unihokeju, wieloletni działacz unihokeja, organizator turniejów rangi międzynarodowej.

Dominik Wojciechowski – aktywny zawodnik Floorball Wrocław, sędzia Polskiego Związku Unihokeja, instruktor unihokeja. Od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt „Unihokej – uczy, bawi i wychowuje” ma na celu promocję dyscyplin TWG, a także propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Wrocławia, zaczynając od najmłodszych pokoleń. Zarówno my, jak i Polski Związek Unihokeja wierzymy, że odpowiednie przeszkolenie kadry oraz dystrybucja sprzętu sportowego spowoduje wzbogacenie programu WF, a tym samym zachęci uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, w naszej szkole za projekt odpowiada i zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego pan Grzegorz Kwaśniewski.

 

Grzegorz Kwaśniewski