^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
 
Aby zdobyć punkty dla szkoły i przyłączyć się do walki o cenne nagrody,
należy wejść na stronę https://fundacja.orange.pl/kurs/ i kliknąć ikonę "Zaloguj się", a następnie "Zarejestruj się".
Przy rejestracji ważne jest, aby wybrać z listy nasze województwo i szkołę pod nazwą ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19 - wtedy punkty za uzyskane certyfikaty będą wędrować na konto naszej szkoły.
 
Po zalogowaniu się można przejść  kurs o bezpiecznym przebywaniu dziecka w internecie, składający się z 5 modułów (i tyle też jest certyfikatów do zdobycia). O zwycięstwo walczymy do końca marca!
 
Koordynatorzy konkursu - Marta Kielar i Kinga Kocur

Wspólnymi siłami nazbieraliśmy ok. tony makulatury. Kwota 98 zł zostanie przeznaczona na zakup książek do biblioteki szkolnej. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie się w akcję.

 

 

Unihokej we wrocławskich szkołach

 

 

W naszej szkole wraz z Polskim Związkiem Unihokeja zainaugurowaliśmy projekt „Unihokej – uczy, bawi i wychowuje”. Na ręce przedstawicieli czterech szkół, które wezmą udział w projekcie (SP nr 99, SP nr 90, SP nr 47, ZS nr 11) przekazane zostały kije i piłki, a dodatkowo do dwóch placówek trafią profesjonalne bandy do unihokeja. W ramach akcji przewidziany jest także kurs instruktora unihokeja, który potrwa od września do listopada 2016 i obejmie ponad 35 nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i animatorów z Dolnego Śląska. Kurs realizowany będzie wg programu Polskiego Związku Unihokeja, a jego zwieńczeniem będą dwa egzaminy – teoretyczny i praktyczny – oraz przekazanie legitymacji instruktora. W naszej szkole wytypowany został koordynator projektu – Grzegorz Kwaśniewski, odpowiedzialny za prowadzenie zajęć i promowanie tej dyscypliny.


 

W skład kadry części specjalistycznej kursu wchodzą:

Artur Kasperek – instruktor i wykładowca Polskiej Akademii Sportu w Warszawie, Akademii Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu i Centrum Kształcenia Kadr Sportowych we Wrocławiu

Aleksander Bieńkowski – sędzia unihokeja od 1994 r., sędzia międzynarodowy od 2000 do 2014 r. Od 2002 do 2014 r. członek Zarządu PZUnihokeja, oraz przewodniczący Wydziału Sędziowskiego od 1998 do 2014 r. Tłumacz przepisów gry w unihokeja.

Tomasz Wojciechowski – Wiceprezes Polskiego Związku Unihokeja, inicjator i Trener Kadry Narodowej osób z niepełnosprawnością w unihokeju, Prezes UKS Błyskawica Niechanowo, trener unihokeja, organizator obozów sportowych i zgrupowań Reprezentacji Polski w unihokeju, wieloletni działacz unihokeja, organizator turniejów rangi międzynarodowej.

Dominik Wojciechowski – aktywny zawodnik Floorball Wrocław, sędzia Polskiego Związku Unihokeja, instruktor unihokeja. Od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt „Unihokej – uczy, bawi i wychowuje” ma na celu promocję dyscyplin TWG, a także propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Wrocławia, zaczynając od najmłodszych pokoleń. Zarówno my, jak i Polski Związek Unihokeja wierzymy, że odpowiednie przeszkolenie kadry oraz dystrybucja sprzętu sportowego spowoduje wzbogacenie programu WF, a tym samym zachęci uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, w naszej szkole za projekt odpowiada i zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego pan Grzegorz Kwaśniewski.

 

Grzegorz Kwaśniewski

 

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam

Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci w internecie

 

Nowe technologie i internet stały się nieodłączną częścią współczesnego świata, a ich rozwój wyraźnie oddziałuje na społeczeństwo. Pomimo że dzieci biegle obsługują urządzenia elektroniczne z dostępem do internetu, to jednak nie mają świadomości konsekwencji, jakie niesie ich aktywność w sieci, a także zagrożeń, które mogą się z tym wiązać.

 

 W realizacji wyzwań związanych z przygotowaniem dziecka do przygody w cyfrowym świecie pomoże Konkurs Fundacji Orange "Bezpiecznie Tu i Tam".

 

Punkty na konto szkoły zdobywają:

• nauczyciele  – organizując aktywności w szkole,

• dzieci – uczestnicząc w lekcjach i konkursach,

• rodzice  – zdobywając certyfikaty kursu.

Każdy rodzic, zdobywając 5 certyfikatów w kursie Bezpiecznie Tu i Tam, dodaje punkty na konto szkoły.

Więcej informacji o Konkursie na fundacja.orange.pl/kurs/konkurs oraz u Koordynatora na terenie szkoły – p. Marty Kielar (II F) lub p. Kingi Kocur (świetlica).

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „MOLE KSIĄŻKOWE” dla klas 2 – 3

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów z klas drugich i trzecich do udziału w Międzyszkolnym konkursie czytelniczym „Mole książkowe” .

Celem konkursu jest:

 • doskonalenie umiejętności czytania,
 • zachęcenie uczniów do uważnego czytania książek,
 • poznawanie twórczości różnych autorów,
 • uczenie systematyczności, konsekwencji, cierpliwości,
 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec świata i rówieśników.

Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie będą mogli:

 • wzbogacić swoje słownictwo,
 • rozwinąć wyobraźnię,
 • dowiedzieć się ciekawych rzeczy o życiu dzieci i młodzieży;
 • doskonalić ortografię,
 • spotkać ciekawych bohaterów,
 • otrzymać tytuł „Mola Książkowego”.

 

Konkurs polega na przeczytaniu 4 książek oraz rozwiązaniu kart pracy z zadaniami nawiązującymi do ich treści. Uczestnicy w określonym terminie muszą przeczytać wskazaną pozycję i wypełnić kartę pracy z zadaniami.

Za każde poprawnie wykonane zadania można zdobywać punkty. Suma zgromadzonych punktów, po każdym etapie wyłoni „Mola Książkowego” szkoły. Na koniec 2-3 uczniów z największą punktacją w  szkole weźmie udział w międzyszkolnym finale, który przewidziany jest na maj 2017 r. w SP 1.

W przypadku trudności z dostępem do lektury w bibliotece szkolnej, proponuję korzystanie z bibliotek publicznych lub czytanie książki na miejscu w bibliotece.

 

Konkurs rozpocznie się w październiku 2016 r.

 

Polecane lektury i terminy do konkursu „Mole książkowe” w roku szk. 2016/2017:

 • B. Stenka: Oj, Hela. Łódź,.2006. Październik/listopad
 • A. Maleszka: Czerwone krzesło. Kraków 2009. Grudzień/styczeń
 • J. Grabowski: Finek. Olsztyn 1981.Luty/marzec
 • A.Lindgren: Rasmus i włóczęga. Warszawa 2008. Kwiecień/maj
 • FINAŁ. Maj 2017 

                                                   

Międzyszkolny konkurs dla klas IV-VI "Pożeracze książek"

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR I PATRONAT
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu, tel. (71) 798-68-37.

II. CELE KONKURSU
1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
2. Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne wzorce zachowań, zawierają humor na dobrym poziomie, budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.
3. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

III. ADRESACI I PRZEBIEG KONKURSU
1. Do konkursu zaproszeni są uczniowie kl.4-6 ze szkół podstawowych z Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
2. Konkurs trwa od października 2016 do maja 2017 r.
3. Organizatorzy w październiku przesyłają listę lektur do szkół.
4. Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych szkołach.
5. Każda szkoła w wewnętrznych eliminacjach wybiera dwóch finalistów konkursu.
8. Finał (bez dogrywki) odbędzie się 18 maja 2017 roku o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu.
9. Finał polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu składającego się z  40 zadań, wśród których znajdą się zadania otwarte (krótkiej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, na dobieranie lub typu prawda/fałsz) dotyczących znajomości treści podanych lektur. Czas pracy: 45 minut.
10. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły (w zakładce: konkursy) po 23.05.2015r.
IV. LEKTURY

 1. Lowry Lois Skrawki błękitu
 2. St. John  Lauren Opowieść słonia
 3. Nesbit Edith Pięcioro dzieci i coś
 4. Colfer Eoin Artemis Fowl
 5. Flanagan John Drużyna cz.2.- Najeźdźcy
 6. Kosmowska Barbara Sezon na zielone kasztany
 7. Szczygielski Marcin Arka czasu
 8. Nowacka Ewa Śliczna Tamit
 9. Maleszka Andrzej Pojedynek
 10. Chmielewska Joanna Nawiedzony dom

V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Prace uczniów sprawdzają organizatorzy Konkursu z SP 107.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu- załącznik nr 2. Nauczyciel prowadzący dostarcza zgody organizatorom w dniu finału.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu.
4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do prac w ciągu tygodnia po ogłoszeniu wyników Konkursu w terminie uzgodnionym z organizatorami.
5. Wszelkich informacji na temat Konkursu organizatorzy udzielają  telefonicznie pod numerem tel. SP 107:  71 798 68 37wew. 130 oraz elektronicznie :
• bibliotekarz - pani Beata Wiśniewska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• nauczyciel j. polskiego – pani Dorota Bugajska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie  § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) informuję, żę po zasięgnięciu opinii rady szkoły/rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam w roku szkolnym 2016/2017 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 • 14 X, 31 X
 • 23, 27, 28, 29, 30 XII
 • 13, 14, 18 IV
 • 2 V
 • 16 VI

Jednocześnie informuję, że w w/w dniach zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.

 

Dyrektor

Bogusława Pawłowska